Pedagogický sbor ZŠ

 

Jméno a příjmení

 Pracovní zařazení

Kontakt

Mgr. Bc. Karin Šulcová

ředitelka školy

zsbohdalice@vys.czn.cz

Mgr. Jakub Vaštík

zástupce ředitelky

jakub.vastik@gmail.com

Mgr. Leona Venerová

třídní učitelka 1. třídy

leavenerova@seznam.cz

Mgr. Miroslava Čepánová

třídní učitelka 2. třídy

mirkacepanova@seznam.cz

Mgr. Jana Žďárská

třídní učitelka 3. a 5. třídy

JanaZdarska@seznam.cz

Mgr. Věra Georgieva

třídní učitelka 4. třídy

verzaj@centrum.cz

Mgr. Petra Hanáková

třídní učitelka 6. třídy

petrahanakova@seznam.cz

Mgr. Petra Hrubá

třídní učitelka 7. třídy

petra.hruba3@seznam.cz

Mgr. Radim Klvač třídní učitel 8. třídy radimklvac@seznam.cz

Mgr. Kateřina Hrudová

třídní učitelka 9. třídy

katka.klarova@seznam.cz

Mgr. Iveta Burešová

učitelka M, Př

buresova.zsbohdalice@seznam.cz

Mgr. Martina Pokorná

učitelka Př, Ch

asistentka pedagoga

školní asistentka

pokmar@post.cz

Kateřina Nováková

asistentka pedagoga

 

Kristýna Novotná

asistentka pedagoga

vychovatelka ŠD

kristynecnov@seznam.cz

Danuše Jabůrková

ved. vychovatelka ŠD

 

Barbora Nechvátalová

asistentka pedagoga

 

Jana Kocourková

asistentka pedagoga

 
Kateřina Grycová, DiS

asistentka pedagoga
vychovatelka ŠD

Grycovakaterina@seznam.cz
Gabriela Marjánková

asistentka pedagoga

gaba1447@seznam.cz
Monika Hazaa

asistentka pedagoga

 

 

 

Provozní zaměstnanci ZŠ

 
Jméno a příjmení Pracovní pozice
Zoltán Korkován školník, údržbář
Alena Jašíčková uklízečka
Petra Liberdová uklízečka
Alena Prštická vedoucí ŠJ
Věra Novotná vedoucí kuchařka
Petra Ševčíková kuchařka
Věra Hajzlerová kuchařka MŠ
Kateřina Ivančáková vrátná