Pedagogický sbor ZŠ

 

Jméno a příjmení

 Pracovní zařazení

Kontakt

Mgr. Jakub Vaštík

zástupce stat. orgánu

jakub.vastik@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Radim Klvač

zástupce ředitele
třídní učitel 9. třídy

radim.klvac@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Růžena Pogšteflová

třídní učitelka 1. třídy

ruzena.pogsteflova@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Leona Venerová     

třídní učitelka 2. třídy

leona.venerova@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Miroslava Čepánová

třídní učitelka 3. třídy

miroslava.cepanova@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Jana Žďárská

třídní učitelka 4. třídy

jana.zdarska@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Olga Marušková

třídní učitelka 5. třídy

olga.maruskova@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Iveta Burešová

třídní učitelka 6. třídy

iveta.buresova@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Petra Hanáková

třídní učitelka 7. třídy

petra.hanakova@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Petra Hrubá

třídní učitelka 8. třídy

petra.hruba@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Martina Pokorná

učitelka Př, Ch

martina.pokorna@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Lucie Zezulová

učitelka Z, TV

lucie.zezulova@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Dana Truksová

učitelka D, Aj, TV dana.truksova@zsamsbohdalice.cz

Kateřina Nováková

asistentka pedagoga

katerina.novakova@zsamsbohdalice.cz

Kristýna Novotná

asistentka pedagoga

kristyna.novotna@zsamsbohdalice.cz

Danuše Jabůrková

ved. vychovatelka ŠD

danuse.jaburkova@zsamsbohdalice.cz

Bc. Kateřina Grycová, DiS     

asistentka pedagoga
vychovatelka ŠD

katerina.grycova@zsamsbohdalice.cz

Gabriela Marjánková

asistentka pedagoga

gabriela.marjankova@zsamsbohdalice.cz

Bc. Monika Hazaa

asistentka pedagoga

monika.hazaa@zsamsbohdalice.cz

Iveta Navrátilová  

asistentka pedagoga

iveta.navratilova@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Bc. Karin Šulcová

ředitelka školy, uvolněná z funkce

 

 

 

Provozní zaměstnanci ZŠ

 
Jméno a příjmení Pracovní pozice Kontakt
Zoltán Korkován                   školník, údržbář  
Šárka Dunová vrátná  
Kateřina Ivančáková uklízečka  
Petra Liberdová uklízečka  
Alena Prštická vedoucí ŠJ alena.prsticka@zsamsbohdalice.cz
Věra Novotná vedoucí kuchařka  
Alena Jašíčková kuchařka  
Věra Hajzlerová kuchařka MŠ  
Alena Jelínková         účetní ucetni@zsamsbohdalice.cz

 

třídní učitelka 2. třídy