Vážení rodiče,

 

dovolte mi, abych se Vám touto cestou představila a vyjádřila svůj pocit zodpovědnosti vůči Vašim dětem, jejichž kvalitní vzdělání, všestranná výchova a především jejich spokojenost, je mým prioritním zájmem.

Jsme malou vesnickou základní školou, která je umístěna v krásné historické budově bývalého šlechtického sídla s přilehlým zámeckým parkem, který poskytuje našim žákům nejen tělovýchovné vyžití, příjemnou relaxaci, ale také řadu zajímavých přírodovědných poznatků díky rozmanité fauně a flóře.

Náš školní vzdělávací program pod názvem „Škola spokojených dětí“ přesně vystihuje náš strategický záměr, jehož stavebním kamenem je zaměření školy na výuku cizím jazykům a na ochranu životního prostředí, ale především právě na všestrannou spokojenost žáků a jejich rodičů.

Díky nižšímu počtu žáků ve třídách se můžeme pochlubit velmi kvalitním sociálním prostředím a přátelským klimatem s absencí sociálně patologických jevů, tolik běžných ve velkých třídních kolektivech. Proto je naše škola velmi vhodná pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, děti integrované a děti upřednostňující klidné prostředí. Protože právě díky těmto faktům je možný nadstandardně komplexní pohled na každého žáka, důsledný individuální přístup nejen ze strany pedagogů, ale všech zaměstnanců školy tak, že absolventy naší školy jsou žáci vědomí si svých schopností a svých možností, žáci, kteří jsou vybaveni potřebnými kompetencemi a dokáží získané vědomosti a dovednosti uplatnit v praktickém životě a dalším vzdělávání.

Naše základní škola v posledních letech prošla významnou změnou směrem k vyšší kvalitě. Byla totiž obnovena její původní tradice jako centra kulturního, sportovního a společenského života, a stala se školou, která buduje kladný vztah dětí k lidem a místu, kde se narodily a kde žijí, k jeho historickým a kulturním tradicím.

 

Naše motto

„Škola spokojených dětí“

 

Naše filosofie

Základní škola je příliš významnou a dlouhodobou součástí života na to, abychom v ní nebyli šťastní.

 

Naše vize

Chceme být přitažlivou, moderní a špičkově vybavenou inkluzivní školou doprovázející každého žáka k maximálnímu osobnímu vzdělávacímu úspěchu formou přizpůsobení se školy jeho individuálnímu potenciálu tak, aby si sám dokázal najít vlastní cestu k životní spokojenosti a adekvátnímu profesnímu zaměření.

Chceme být školou, se kterou jsou její žáci, rodiče a zaměstnanci spokojeni a jsou rádi, že jsou její součástí.

 

Naše poslání

Poskytujeme kvalitní základní vzdělávání založené na nadstandardně komplexním a důsledně individuálním přístupu ke každému žákovi.

Jsme školou inkluzivní, která poskytuje všem dětem bez rozdílu adekvátní a co nejlepší úroveň vzdělání nezávisle na podobě jejich nadání či speciálních potřeb.

Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost každého žáka systematickou a všestrannou podporou šitou na míru prostřednictvím odborníků školního poradenského pracoviště, bohatou nabídkou zájmových aktivit a mimoškolních akcí.

Jsme školou rodinnou s přátelským, klidným a zdravým klimatem, ve kterém neexistuje anonymita mezi žáky a zaměstnanci a rizikové jevy se řeší včasnou prevencí.

Jsme školou maximálně spjatou se životem v obci, cítíme úctu k její historii a zachováváme její tradice, jsme střediskem společenského života obce.                        

 Mgr. Bc. Karin Šulcová, ředitelka školy